بوم بام

۲۶ تیر ۱۳۸۱

بوم… بام… بوم… بام
– عجب آهنگی
بوم… بام… بوم… بام
– آره‌ه‌ه‌… صداش شبیه طبلای آفریقائیه… بذار گوش کنم…
بوم… بام… بوم… بام
– از کجاست؟
– نمی‌دونم.
بوم… بام… بوم… بام
– واکمن خریدی؟
– نه بابا واکمن چیه؟
بوم… بام… بوم… بام
– آخه صدا از جیب بغل توئه.
– نه بابا نیگا… این که توش چیزی نیست.
بوم… بام… بوم… بام
– بذار ببینم… این صدا از توئه.
– نه بابا…
بوم… بام… بوم… بام
– برو بیچاره… عاشق شدی خبر نداری. قلبته بدبخت.
بوم… بام… بوم… بام
بوم… بام… بوم… بام
بوم… بام… بوم… بام
بوم… بام… بوم… بام

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.