دروغ

۱۵ آبان ۱۳۸۱

توجیه: دروغ، کسب فرصت دوباره است!
من که حالیم نمی‌شه.

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 
  1. آ.ن گفت:

    و دروغ بعدی چیه؟ و بعدیش؟ و اون یکی؟
    گمونم با این حساب آدم با یه دروغ باید تموم فرصت‌های دنیا رو کسب کنه، نه؟
    نیما: این جوری هم می‌شه. نمی‌شه؟

    • No bookmarks avaliable.