آرزوهای بزرگ

۲۵ آذر ۱۳۸۱

انسان‌های بزرگ، اغلب آرزوهای کوچیکی دارن.
نورهود حکیم

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.