صاعقه

۵ بهمن ۱۳۸۱

Treeدرختیست
سر میساید
بر علفهای تپه
خسته از سرکشی طوفان
و دستهایش باد را همراهی می‌شوند
رعدی خشمناک از ایستایی
لحظه‌های دردناک کولاک را همقدم شده است
آتش دربرش خواهد گرفت ناگزیر
می‌دانم

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.