متفکرانه

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۲

چند وقته شدیداً فکر می‌کنم، قدرت فکر کردن ازم سلب شده.

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.