افتخار

۱۴ شهریور ۱۳۸۲

اگر که قرار باشه به چیزی افتخار کنیم، بهتره که اون چیز اوضاع امروزمون باشه نه تاریخ گذشته‌مون!

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.