بوسه

۳۰ مهر ۱۳۸۲

خطرناک‌ترین بوسه برای کبریت، بوسیدن قوطی خودشه!
نورهود حکیم!

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.