مشروح خبرها

۱ آذر ۱۳۸۴

ضمن این که نظر شما را به اهم اخبار جلب می‌کنم، توجه داشته باشید که دسته‌بیل‌های تویسرکان در سراسر ایران همتا ندارد در استحکام و راست‌قامتی!

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.