ساعت چپ‌گرد سلمانی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

بله شما نشسته‌اید روی صندلی آرایشگاه و آقا یا خانوم سلمانی دارد به سر و رویتان صفا می دهد. یک عدد آینه جلوی رویتان است که مجبورید قیافه داغان یا زیبای خودتان را تحمل کنید. سر و رویتان را که قاعدتاض نمی توانید چندان تکان بدهید. بنابراین چشمانتان را در چشمخانه می‌چرخانید. فوقش چهار تا عکس را روی در و دیوار آرایشگاه ببینید که خیلی خوش‌تیپ هستند.

یکی از چیرهایی که احتمالاً توجهتان را جلب کرده، ساعت دیواری روی دیوار پشتی هست که همه چیزش چپ اندر قیچی شده و مختان را به کار می‌گیرد که حالا ساعت چند است. یا چند دقیقه از وقتی که زیر دست ارباب مو نشسته‌اید، گذشته.

همه این صغرا کبراها را به هم بافتم تا توجهتان را به این ساعت دیواری مخصوص آرایشگاه جلب کنم، که ذاتش چپ اندر قیچی است و چپ‌گرد است. حالا اگر در همان وضعیتی که وصفش رفت، به آن در آینه نگاه کنید، همه چیز بر می‌گردد به حال معمول. اختراع زاییده احتیاج است. بله.

Be Sociable, Share!


برچسب‌ها: , , ,
Yes, you are seeing this clock correct. The dial is designed to be backwards since it is meant to only be seen in a mirror, reflecting back the time on a clock face that would then look normal. If you look at a normal clock in a mirror, as you probably already know, the dial will be a reverse image which would be very hard to read the correct time. (via esty)

دیدگاه‌های شما

 
  1. هنردوست گفت:

    هه ههه. ایده‌ی جالبیه.

    • No bookmarks avaliable.