چاقو در دهان، مستندی درباره فریدون فرخزاد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

فریدون فرخزاد زندگی عجیبی داشت. نابغه‌ای بود که انگار تازه دارد شناخته می‌شود. انسانی که نیم‌قرنی زود متولد شد. و چقدر خوشحال‌کننده است که مستندی از او بسازند در استانداردهای خوب. بخشی از مستند «چاقو در دهان» را ببینید.


این پروژه یک فراخوان هم دارد و آن درخواستی است برای اجرای ترانه شرقی غمگین. از همگان خواستنه‌اند تا این ترانه را هر طور که مایلند بخوانند و برایشان ارسال کنند تا در نهایت تبدیل یه یک نماهنگ شود.

برای اطلاعات بیشتر این صفحه را ببینید.

Be Sociable, Share!


A gust of wind swirls the investigation and introduces a story that has to be told - even before the shooting starts.
The planned movie tells the story of the rise and fall of Fereidoun Farrokhzad which mirrors the tragedy of the Iranian people and their revolution.
The narrative weaves his abundant life into a secret service thriller, that leads to his unresolved murder in Germany.
Fereydoun was a superstar in pre-revolutionary Iran during the 70's: he was a pop star and entertainer in the first and only TV show in Iran whose popularity emptied the streets. His fate exemplifies the drama of the Iranian revolution that cast a shadow over Iranians in the whole world.
The story of his life reads like a social novel and a spy thriller. Today, his huge community of fans is as global as the Iranian diaspora. His career started in Munich, took him back to Iran, catapulted him to the USA and ended in a pool of blood in Bonn.
This destiny marked Fereydoun in a particularly cruel way: it was the deconstruction of a brilliant pop star: first political, then psychological and at the end physical.

دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.