سرور

من نمی‌فهمم چرا وقتی بعضی‌ها میان پشت کامپیوتر سرور می‌شینن و کارشون تموم می‌شه کامپیوتر رو خاموش می‌کنن و بی‌سر و صدا می‌ذارن می‌رن. انگار که کامپیوتر خونشونه. دیگه حواسشون نیست که با این کار بدبخت‌های دیگه‌ای که پشت بقیه کامپیوترها نشستن، ارتباطشون قطع می‌شه و اون موقع هست که سر و صداها بلند می‌شه که… آقا ببخشید… چرا سرعت ارتباطتون یهو اومد پایین؟

دیدگاهتان را بنویسید