رفتن به نوشته‌ها

صداقت وبلاگ

به نظر شما اگه قضیه برعکس بود بازم همین اتفاق می‌افتاد؟ فکر نکنم این مسأله صداقت وبلاگ سانسور هرگز در وضعیت برعکس هم فیلم‌فارسی خوبی از آب در می‌اومد.

منتشر شده در روزنوشت