قتل‌های زلزله‌ای

شهردار تهران در قسمتی از نامه‌اش خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی:
استحضار دارید که خطر وقوع زلزله با بزرگی شش ریشتر در تهران برای ده سال آینده محتمل پیش‌بینی شده است. با اتکا بر مطالعات مشاور ژاپنی جایکا برای شهرداری تهران، پیش‌بینی زلزله گسل ری یکی از مخرب‌ترین سوانح تاریخ خواهد بود.
– من نمی‌فهمم این نخبه‌ها و مغزها چرا از ایران در می‌رن؟ بابا ما در آلودگی هوا، زلزله‌خیزی و تخریب محیط زیست اولین هستیم. لیاقت شما همینه که تو اون خراب شده زندگی کنید.
من از وقتی که نبوغ خودم رو کشف کردم، دو روش رو یه سال در میون پیاده میکنم:
۱- از در خونه‌م بیرون نمیام تا این انگلیسی‌ها منو ندزدن.
۲- هر روز در اماکن عمومی ظاهر می‌شم تا غیبت من به عنوان فرار مغزها تلقی نشه.
به اتهام آزار و اذیت و اهانت به متهمان پرونده، ۵ بازجوی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای توسط قاضی شعبه سوم دادگام نظامی به یک تا پنج سال حبس محکوم شدند.
– ۳ سال بعد: به اتهام آزار و اذیت و اهانت به بازجویان متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بازجویان ۵ بازجوی پرونده مذکور هم محکوم شدند.
– ۳ سال بعدتر از اون: به اتهام آزار و …..
– ۳ سال اون‌ورتر از ۳ سال بعدتر از اون: این داستان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید