پلیس‌بوی

یکی از تناقضات بامزه‌ای که امروز بهش برخوردم، دیدن یه ماشین پیکان بود. دو تا از برادران نیروی انتظامی توش بودن. البته ماشین کاملاً شخصی بود اما نکته جالب وجود آرم خرگوش پلی‌بوی روی شیشه عقبش بود.

دیدگاهتان را بنویسید