ملالی نیست

امشب برگشتم از لاهیجان. از تمام دوستانی که در این مدت نبودنم به وسیله ایمیل و مسیج احوالپرسی کردند و نگرانم بودند متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید