ببخشید با شما نبودم

– می‌شه یه دونه هم به من بدین؟
– …
– ببخشید! … می‌شه یه دونه هم به من بدین؟
-…
– معذرت می‌خوام جناب!… محبت کنید یه دونه هم به من بدین.
– چی می‌خوای؟
– شانس… یه دونه لطفاً.
– نداریم.
– همین الان دادی به اون قبلیه… خودم دیدم.
– نداریم عزیز. برو بذار باد بیاد.
– به جون خودت احتیاج دارم.
– تازه اومدی گرفتی. چه خبرته؟
– قبلیه بد بود.
– نمی‌شه… برو ته صف.
– یه دونه هم صفیه؟
– مگه چند تا چند تا می‌دم؟ یکی یکی می‌دم دیگه.
– نه… من خودم دیدم. به اون قبلیه کیلو کیلو دادی.
– این فضولی‌ها به تو نیومده. اون از بندگان مقرب بود.
– منم الان مقربم دیگه. مگه داری باهام حرف نمی‌زنی؟
– نه همچین از رو میل و رغبت.
– آخه پس من از کجا یه خورده شانس بیارم؟
– از بازار آزاد.
– خدایاااااااااااااااااااااا.
– بله؟
– ببخشید با شما نبودم.

دیدگاهتان را بنویسید