تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی
بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را بعلت تجهیز نیروی انتظامی به خودروهای دویست میلیون تومانی جهت انتقال اعضای سندیکای خود به کانون‌ها و زندان‌ها اعلام می‌داریم.
امضاء: شورای مرکزی سندیکای تبهکاران و بزه‌کاران
آگهی بازرگانی
۱- بنز… فقط بنز… فقط بنز می‌تواند بر خودروهای مجهز تبهکاران پیروز شود. خودروهای دیگر را دور بریزید. با آنها نمی‌شود محکومین فراری را تعقیب کرد. فقط با بنز… بنززززززززززززز
۲- لندکروزززززززززززززززززززز… خشن و جذاب. قابل توجه خانوم‌هایی که چهره ‌های سنگی (استون فیس) را می‌پسندند.
۳- (آهنگ تبلیغاتی) دیش تان دیش تان… تووف تووف… دیش تان دیش تان… تووف تووف
– هل ترید بنزی؟
– لا… لند کروز احسن الانتخاب.
– فی طیارتی ۲۰۰ میلیون تومان موجود.
– لکن فی طیارتی ۲۵۰ میلیون تومان موجود.
دیش تان دیش تان… تووف تووف…… با بنزها و تویوتا لندکروزهای ما امنیت را به خانه‌تان بیاورید
شرکت واردات و صادرات سکرت اکسپورت
تسلیت
مدیر عامل کارخانه نیسان. بدین وسیله مراتب تأسف و تأثر و همدردی ما را به دلیل ناکارآمد بودن ماشین‌های پاترول خود در جهت ایجاد رعب و وحشت در دل مجرمین پذیرا باشید.
امضا: هیات مدیره کارخانه جیپ

دیدگاهتان را بنویسید