خبر خوش

خبر خوش… به هوش اومد.
خدایا باورم نمی‌شه که دعاهای منو هم بشنوی. ازت ممنونم.
ممنون از نوید ،فروغ ،خانوم گل و همه دوستان خوبم که برای من تو این مدت نظر نوشتن و دلداریم دادن و دعا کردن و پیشنهاد کمک دادن. از همتون ممنونم.
نورهود حالش بهتر شده. فکر کنم بتونه دوباره یه کمی شاد بنویسه. باید دوباره حس شادی‌شو پیدا کنه. زود پیدا می‌کنه. خیلی زود.

دیدگاهتان را بنویسید