دمی با بزرگان

پیکاسو: من از حماقت مردم معروف شدم.
نورهود: بابا بچه معرووووووووووووف.
ارسطو: هیچ روح بزرگی از اندکی دیوانگی معاف نیست.
نورهود: به نظر شما من روح بزرگی ندارم؟ به نظر خودم که دارم.

دیدگاهتان را بنویسید