دیروز فردا

امروز هم گذشت. امروزی که خیلی منتظرش بودم. نه خیلی روزای پیش. همین دیروز بود که منتظرش بودم. اومد… موند… گذشت.
فردا قراره که بیاد. فردا به هر حال میاد. فردا مثه همه روزای دیگه‌ست. اما مثه هر روز نیست.

دیدگاهتان را بنویسید