رادیو هد

دید دیری دیری دید دیری دیری دید… ای ایران ای مرز پر گهر… ای خاکت سرچشمه ~~~~ روز جهانی مزرعه را گرامی ~~~~ هر کسی، کسی دارد… یار نورسی دارد… من هم تو را دا ~~~~ لالالالا … لالالا… لالالالا… لالالا.. سس گوجه مهرا ~~~~ جشک لالا… آمد دوباره مهتاب بالا… لالالالایی… لالا… لالالایی~~~~ مت شما بینندگان فرهیخته هستیم با پخش سه برنامه از شبکه منتخب شما، شبکه سه. ابتدا کلام ن ~~~~ بر سه تیم انتراخت فرانکفورت را شکست داد… رونالدو بازیکن سرشناس برز ~~~~ کلیک کیک… خاموش!

دیدگاهتان را بنویسید