عروسک سخنگو

یک عروسک قشنگ دارم
که فقط بلد است بگوید آره یا نه
اما من که پاک قاطی کرده‌ام
هر بار که از او می‌پرسم
«عروسک قشنگم مرا دوست داری»؟
گاهی می‌گوید: «آره»
گاهی می‌گوید: ‌«نه»
بالاخره من نفهمیدم «آره یا نه»
فالکو ( فرانگ ژاکوبز )

دیدگاهتان را بنویسید