هفت سنگ: سنگ پنجم

جسمانی‌ترین لذات
می‌رباید تو را…
این گام‌ها
سروشی‌ست از ژرفای خواهش
برای میوه‌ای ممنوعه.
و ما پسران آدمیم
که عصیان پدر را پشت در پشت
به فردا
کوک می‌زنیم.

دیدگاهتان را بنویسید