رفتن به نوشته‌ها

آن شرلی و جیم کری

یکی از معضلات بزرگ جامعه ما ازدیاد دخترانی‌ست که احساس آن شرلی بودن می‌کنند و پسرانی که فکر می‌کنند جیم کری هستند.
پرفسور نورهود عصیانزده

منتشر شده در مينی‌مال