تقدیم به حشرات

غلیان حشرات
مغزی که فراخیش را کرم‌ها خوردند
و بالا آوردند
قاضی، غرور
وکیل مدافع، احساس
حکم صادر شد:
بخشش جایز نیست اعدامش کنید
چه کسی فاصله‌ها را مشخص خواهد کرد؟
و زخمی که توان می‌گیرد را
نزد کدامین طبیب، مرهم گذارم؟

دیدگاهتان را بنویسید