رفتن به نوشته‌ها

تنگنا

– تنگه!
– خب یه بزرگ‌ترش رو امتحان کن.
– آخرش بود.
– خب چیز دیگه‌ای پسندت نشد؟
– لباسم تنگ نیست.
– پس چی تنگه؟
– دلم!

منتشر شده در مينی‌مال