غرغر

نمی‌شه. آقا جان نمی‌شه. به بعضی از آدما نمی‌شه حالی کرد که نرن رو اعصاب آدم. حالم از هر چی آدم بی‌مسؤولیت که تیشه به ریشه مردم می‌زنن به هم می‌خوره. ذات بعضی از آدم‌ها با مردم آزاری و کثافت سرشته شده. هیچ وقت هم نمی‌تونی درستشون کنی. مگه می‌شه ادرار رو تمیز کرد؟ ذاتش کثیفه. مشکل از ذاتشه. حیفه اسم انسان که به بعضی‌ها اطلاق بشه. خسته شدم. دلم می‌خواد برم. شاید جای دیگه بهتر باشه. کسی نیست این زنجیرها رو از دست و پای من باز کنه؟ کسی نمی‌دونه کجام درد می‌کنه؟

دیدگاهتان را بنویسید