معلم هندسه!

– سلام خانوم.
– سلام آقا. بفرمایین.
– من یه معلم هندسه می‌خواستم.
– شما؟
– عرفانی هستم.
– برای کِی؟
– برای حدوداً اول مهر.
– موردی نداره. آدرس و شماره تلفنتون رو محبت کنید.
– بله یادداشت بفرمایین. xxx-xx xx
– باهاتون تماس می‌گیریم.
اشتباه نکنید. این یه هیچ وجه مکالمه یک دانش‌آموز با یک آموزشگاه علمی نیست. این دقیقاً مکالمه رمزی یک پسر جوون با فردیه که مسؤول پاسخگویی به تلفن یک خونه عفافه (البته نه خونه‌های عفاف با مجوز) که چند ساعت پیش جلوی چشم من صورت گرفت.

1 دیدگاه دربارهٔ «معلم هندسه!;

دیدگاهتان را بنویسید