نُت‌های نصفه

نت‌های نصفه
سوار بر امواج
زمزمه‌های آسمانی را
برای اندیشه‌های خاکی
به ساحل می‌ریزند
یار، یار، یار
فراموش نکن
ما پیمانی نبسته‌ایم
ما سفره‌ای در برابر نداشته‌ایم
ما میان ابرها
سفر نکرده‌ایم
از کسی نپرسیده‌ام
تَنگ در بر گرفتن
معنای عارفانه‌ای دارد؟
راستی
مگر نمی‌بینی
که فرشته‌ها می‌نوازند
آرام آرام
و هاله‌ای از موسیقی کهنه
ما را در بر می‌گیرد
و ما در هم خواهیم آویخت
گوش کن
فرشته‌ها می‌نوازند
با سازهای شیشه‌ای
و از آهنگ سازشان
ابرها متلاطم می‌شود
باران میی‌بارد
باران
و تنها نتی کوچک کافی‌ست
تا هر چه آهنگ سراب
رنگ ببازد
صمیمانه می‌گویم
مرا دوست بدار
ای آشنای فصل‌های کودکی
من تنها صدایم را ارمغانت آورده‌ام

دیدگاهتان را بنویسید