شدیداً تکذیب می‌شود

کم مونده بود خون آشام بشیم که شدیم. کاسه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید، حاوی خون دل و چشمان اینجانب است که از پیگیری مسأله کتاب برگزیده وبلاگ‌ها خون گریسته است. به هرحال تمامی عکس‌ها مونتاژ بوده و قویاً تکذیب می‌شود (سه نقطه دی). آقا این دوربین مخفیتون رو وردارین تا ما رو هم جزو باند کرکس اعدام نکردن. آدم نمی‌تونه دو تا دونه آلوی فرحزاد بخوره؟

دیدگاهتان را بنویسید