مزاحم تلفنی

یک مزاحم تلفنی در حدود دهه هفتاد (یعنی یه چیزی تو مایه‌های هشت سال پیش) از دسته برو بچه‌های خودمون:
بر و بچه‌های خودمون: الو سلام.
اون ور خط: علیک سلام.
بر و بچه‌های خودمون: منزل آقای حمیدی؟
اون ور خط: بله بفرمایین.
بر و بچه‌های خودمون: شما با اون آقای حمیدی که تو کارخونه شیر پاستوریزه رشت مدیرعامله نسبتی دارین؟
اون ور خط (حالت اول): نه خیر نسبتی نداریم.
بر و بچه های خودمون: پس چرا ایشون عکستون رو روی شیشه‌های شیر چاپ کردن؟!!
اون ور خط (حالت دوم): بله جناب فامیلمونن ایشون.
بر و بچه های خودمون: آهــــــا! دیدم عکستون رو روی شیشه‌های شیر چاپ کردن!!

2 دیدگاه دربارهٔ «مزاحم تلفنی;

دیدگاهتان را بنویسید