برگی از خاطرات نِوِرهود ۳۰۰۰

اِورهود مشکوک شده. امروز سومین باره که با تله‌پاتی‌ش تماس می‌گیرم اما ارتباط برقرار نمی‌شه. فکر می‌کنم روی موج یکی دیگه تنظیمش کرده. همشون مثه همن. اصلاً نمی‌شه بهشون اعتماد کرد. باید روشم رو عوض کنم. این که همیشه آدم انرژی مثبت بده به درد نمی‌خوره. باعث می‌شه که همه سوءاستفاده کنن. چرا منفی در منفی میشه مثبت اما مثبت در مثبت نمیشه منفی؟ از امروز سعی می‌کنم که فقط انرژی منفی بدم. انگار جاذبه اش بیشتره. می‌دونم چه جوری باهاشون رفتار کنم. مثه این که همشون با این که می‌دونن طرف دیتای غلط ارسال می‌کنه اما بازم خوششون میاد. از این به بعد هر کی رو دیدم بهش دیتای غلط می‌دم. می‌دونم که نه تنها اِرور نمی‌ده کلی هم تحویل می‌گیره.

دیدگاهتان را بنویسید