خزعبلات

خیلی وقت بود خزعبلات نبافته بودم. گفتم چند چشمه بیام جیگرتون حال بیاد:
شیخ ما در بلاگ حوسین است
از بلاگرنویسان دیرین است
از کرامات شیخ ما این است
شیره را خورد و گفت شیرین است
یک، دو روزیست مهره هم خواب است
فکر موسیقی ساده و پاپ است
رنگ پیجش سیاه و هم مشکی‌ست
چون که امسال رنگ شب باب است
اسم صندوق آمد و سلطان
بانوی مسخ سوشی و عرفان
اسم نو آر بهر صندوق او
جایزه ش هم یک نی انبان
آن کسی که مراد است بر شیخان
بچه ای است از جنوب شهر تهران
مرد امروز و بل هر روز است
روغن از بهر خودروات بهران (آگهی تبلیغاتی)

دیدگاهتان را بنویسید