رویا

Oseanخوابی دیدم
از پرواز با فرشته‌ها
یا شنا با پری‌های دریایی
آغازش یادم نیامد
پایانش اما یک نقطه بود
در افق یا ژرفای اقیانوس
یادم نیست
فقط می‌دانم که یخ می‌زدم
چیز دیگری یادم نیست
به جز والس ماهیان
و تانگوی پرندگان
ابر بود یا اسفنج؟
آسمان بود یا دریا؟
یادم نیست
هر چه بود آبی بود و بی‌انتها

دیدگاهتان را بنویسید