تمام سؤالات پیش آمده در زندگی انسان ساده هستند. مشکل‌ترین قسمت پاسخ آن سؤالات است.
نورهود حکیم