عصیان

عصیان فریاد نخواستن‌هاست. نخواستن حس‌هایی که نه حوصله مبارزه باهاشون رو داری و نه راهی برای فرار از اونا پیدا می‌کنی.
عصیان حس مزخرفیه. حسیه که تو زندگیت خیلی برات پیش میاد. اما شاید بهش نگاه نکردی. شاید هم نیم نگاهی بهش انداختی و از کنارش گذشتی. شاید هم یه تیپا زدی بهش و با لودگی فراموشش کردی. اما همیشه بوده. از وقتی که خودت رو شناختی. از وقتی که تو تشخیص خوب و بد بودن‌ها گیر کردی.

دیدگاهتان را بنویسید