Bye My Internet Cafe

امروز تمام وسایلی که باقی مونده بود رو از کافی‌نتم جمع کردم. برای آخرین بار وقتی نگاش می‌کردم، یک لحظه تمام خاطرات و اتفاقات خوب و بد این مدت از جلوی چشام رد شد. مثل فیلم. برای اولین بار و از ته دل لعنت کردم کسایی رو که باعث این اتفاق شدن. لعنت کردم دزدایی رو که یک شبه همه چیزم رو غارت کردن و بردن. کسی اون بالا صدای منو می‌شنوه؟ فکر نکنم!

دیدگاهتان را بنویسید