ترس کویر تنهایی‌ست

تنهایی آشناست. تنهایی لهجه ندارد. همیشه با توست. آنگاه که احاطه‌ات می‌کند چون برگی می‌شوی که درون آب غرق می‌شود. مانند کفشی می‌شوی در ابتدای باتلاقی پنهان و گنگ.
تنهایی تنها یک واژه نیست. آونگ زمان است. تنهایی مفهومی کاملاً هرجایی‌ست. تنهایی هرجایی‌ست. بازوهای ستبر مرگ است. ترس است.
ترس، کویر تنهایی‌ست.

دیدگاهتان را بنویسید