دالی به عزائیل!

این گوسفند بیچاره رو اون قدر چشمش زدن که خلاصه مرد. دالی رو میگم. اولین گوسفند شبیه‌سازی شده. عمرش رو داد به صاحبش. بیچاره مادرش… حالا از داغ بچه‌ش چی می‌کشه. گوسفند بی‌پدر. خجالت هم نمی‌کشید این قدر زنده مونده بود. جسدش رو هم دارن می‌ذارن تو موزه اسکاتلند. خدایش رحمت کناد.

دیدگاهتان را بنویسید