دروغ

هیچ وقت به من دروغ نگو! می‌فهمی چی می‌گم؟ هیچوقت! چون من هیچ وقت این کار رو نمی‌کنم. فقط حقیقت رو بهم بگو. از شنیدن یه حقیقت تلخ کمتر ناراحت می‌شم تا از کشف یه دروغ شیرین. پس لطفاً فقط حقیقت رو بهم بگو. دروغ‌های کوچیک، مسخره‌ترین دروغ‌ها هستن. دروغ‌های کوچیک بیشتر منو اذیت می‌کنن. اون قدر خوار و خفیف و کوچیک هستن که فکر می‌کنم شاید با گفتن اونا قصد داشتی منو احمق فرض کنی. واسه همین ازشون متنفرم.

دیدگاهتان را بنویسید