صاعقه

Treeدرختیست
سر میساید
بر علفهای تپه
خسته از سرکشی طوفان
و دستهایش باد را همراهی می‌شوند
رعدی خشمناک از ایستایی
لحظه‌های دردناک کولاک را همقدم شده است
آتش دربرش خواهد گرفت ناگزیر
می‌دانم

دیدگاهتان را بنویسید