رفتن به نوشته‌ها

مجمع‌الجزایر ته‌سیگار

– چته؟ چرا هی سیگار می‌کشی؟
– اعصابم داغونه؟
– واسه چی؟
– واسه این که امروز خیلی سیگار کشیدم.

منتشر شده در مينی‌مال