چهار تا جمعه

جمعه یه دونه‌ش غیرقابل تحمله چه برسه به چهارتاش توی یه هفته.
بیت:
و یک احساس پشمالو
که گوید
فرق می‌باشد میان کیوی و آلو
(یه چیزی تو همین مایه‌ها بود شعر داریوش کاردان در سال ۷۲)

دیدگاهتان را بنویسید