تسویه

بیا…
حلقه‌ای که بر دلم نهادی، مال تو
تمامی شاعرانه‌هایم را… پس بده.
بیا…
همه گل‌هایت، مال تو
تمامی عاشقانه‌ها، شبانه‌ها…
دوستت دارم‌هایم را… پس بده.
بیا…
یک بار دیگر بیا…
یک بار آن سان که من خواستم بیا
و بوسه‌هایی که دادمت را… پس بده.

دیدگاهتان را بنویسید