خستمه

چیه؟ با اون چشای بلوریت چارچنگولی نگام می‌کنی؟
خب منم آدمم… بعضی وقتا از خودم خسته‌ام می‌گیره!

دیدگاهتان را بنویسید