فرصت دوباره

بهتر نیست مثبت‌ها رو حفظ کنیم به جای یادآوری منفی‌ها؟
من از بعضی اتفاقات متأسف می‌شم. نباید از دست بدیم داشته‌هامون رو. بعضی از واقعیات تلخن ولی آیا دوست‌ها هم باید فرصت زندگی دوباره رو از هم دریغ کنن؟ اون وقت آدم از غریبه‌ها چه انتظاری داره؟

دیدگاهتان را بنویسید