آقای خاتمی عصبانی بشوید

آقای خاتمی!
در سنت ایرانی اگر کسی برای ما یک لطف کوچک می کرد، تا ما چند برابر آن را تلافی نمی‌کردیم احساس رضایت نمی‌کردیم. استاد! ما به خاطر اصلاحات، به خاطر آزادی، به خاطر دموکراسی بارها زندان رفتیم و عذاب کشیدیم. بگذارید از شما انتظار داشته باشیم که حداقل عصبانی بشوید. سینا مطلبی بارها در دفاع از جنبش اصلاحات مقاله نوشته است. شما به او و به ما مدیون هستید. حداقل کمی عصبانی بشوید و بگذارید ما بفهمیم عصبانی هستید. ادامه نامه سید ابراهیم نبوی خطاب به خاتمی

دیدگاهتان را بنویسید