حکایت سبیل شاه

به سلامتی دانشگاه و مدرک هم رسماً پولی شد. یه کم بیشتر از ۵ میلیون اِخ کنین بیاد برین دانشگاه لذتشو ببرین. ای تف به این…

دیدگاهتان را بنویسید