خروس زری، پیرهن پری

ای خروس سحری
چش نخود سینه زری
پیرهن زر به برت بود پیش از این
تاج یاقوت به سرت بود پیش از این
شنیدم رنگ پرت رفته
ببینم پرتو
تاج یاقوت سرت ریخته
ببینم سرتو
یه کم دیر جواب دادم شبح جان. خواسته بودی یه شعر عاشقانه بگیم از احمد شاملو. من فقط این رو پادم بود.

دیدگاهتان را بنویسید