گاو

شاید بهتره یه بار دیگه ازت بپرسم، فال قهوه… امروز چیز تازه‌ای تو فنجون ندیدی؟ ببین… آینه رو بذار کنار. خودتم بذار کنارش. اون وقت مواظب باش که از غصه دق نکنی. وقتی سراشیبی شروع کرد به سُرخوردن زیر پاهات، حتماً نیمه دوم زندگیته که شروع شده. واقعاً که بعضی وقتا فرصت نمیشه سرم و مثل گاو بندازم پایین و برم! این جوری خیلی بده. باعث میشه که همه پارچه‌های قرمز رو ببینم!

دیدگاهتان را بنویسید